Category Archives: Διάφορα

ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΣΦΑΓΗ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Σε ισοσκελισμένους ή πλεονασματικούς προϋπολογισμούς – «καρμπόν» για όλους τους δήμους και τις περιφέρειες της χώρας καλεί το υπουργείο Οικονομικών και ζητά να αυξηθούν οι φόροι, να περικοπούν παροχές και να σταματήσουν οι προσλήψεις

Αύξηση των φόρων που επιβάλλουν οι δήμοι στις εργατικές – λαϊκές οικογένειες, περικοπές υπηρεσιών και παροχών προς τους δημότες, μείωση των προσλήψεων συμβασιούχων εργαζομένων. Αυτές είναι οι αντιλαϊκές κατευθύνσεις που δίνει η κυβέρνηση προς όλες τις δημοτικές αρχές της χώρας και με βάση αυτές θα πρέπει να καταρτιστούν οι προϋπολογισμοί για το 2015. Τα παραπάνω περιγράφονται σε υπουργική απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών και αναμένεται να τεθούν σε εφαρμογή το επόμενο διάστημα, αφού το Σεπτέμβρη θα πρέπει τα Δημοτικά και Περιφερειακά Συμβούλια της χώρας να συζητήσουν τους προϋπολογισμούς.
Με αυτόν τον τρόπο η κυβέρνηση καθιστά ακόμα πιο ασφυκτικό το πλαίσιο λειτουργίας της Τοπικής Διοίκησης ως μηχανισμού του αστικού κράτους. Εάν δεν αποτυπωθούν αυτές οι κατευθύνσεις στους προϋπολογισμούς, τότε αυτοί θα επιστρέφονται μέχρι να διαμορφωθούν… καταλλήλως, ενώ όργανά τους (σ.σ. δηλαδή υπηρεσίες των δήμων) που εγκρίνουν επιπλέον δαπάνες, αυτές θα τους καταλογίζονται.
Η κατεύθυνση, όπως καταγράφεται στην υπουργική απόφαση με την οποία παρέχονται οδηγίες για την κατάρτιση των προϋπολογισμών των δήμων για το επόμενο έτος, είναι σαφής: Ισοσκελισμένοι ή πλεονασματικοί προϋπολογισμοί με αύξηση ανταποδοτικών τελών και ίδιων εσόδων, δραστικές περικοπές σε μια σειρά δαπανών, από αμοιβές προσωπικού έως κοινωνικές παροχές και περιορισμένες προσλήψεις και μόνο εφόσον υπάρχουν κονδύλια για τη μισθοδοσία. «Για τους δήμους, επίσης ως φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, ισχύουν κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού τους οι γενικές αρχές για τη διαχείριση των οικονομικών της Γενικής Κυβέρνησης», σημειώνεται χαρακτηριστικά στις οδηγίες του υπουργείου Οικονομικών, αναδεικνύοντας εκ νέου σε φούμαρα τη δήθεν «ανεξάρτητη Αυτοδιοίκηση» που πλασάρουν ως σύνθημα και στόχο μια σειρά δήμαρχοι. Σύνθημα που έχει αξιοποιηθεί από τα συλλογικά όργανα της Τοπικής Διοίκησης για να συγκαλύψει τη συναίνεσή τους στην αντιλαϊκή πολιτική, όπως αυτή εκφράζεται μέσα από διαφοροποιήσεις σε επιμέρους εκφράσεις αυτής της πολιτικής. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι δήθεν διαμαρτυρίες της Κεντρικής Ενωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) για τον αριθμό των παιδιών που θα φιλοξενηθούν το επόμενο σχολικό έτος σε παιδικούς σταθμούς μέσω ΕΣΠΑ, όταν δε λέει κουβέντα για την πολιτική που καθιστά και την Προσχολική Αγωγή εμπόρευμα, που θα απολαμβάνουν όσοι μπορούν να πληρώσουν.
Χαρακτηριστικό του ασφυκτικού ελέγχου που επιβάλλεται στη λειτουργία των δήμων, η δημοσιονομική θέση των οποίων «ως φορέων Γενικής Κυβέρνησης πρέπει να είναι ισοσκελισμένη ή πλεονασματική» – όπως τονίζεται – είναι το ότι το υπουργείο Οικονομικών προσδιορίζει μέχρι και τη θέση κωδικού στην οποία θα εγγράφεται το κάθε έσοδο και η κάθε δαπάνη, προσβλέποντας σε προϋπολογισμούς – «καρμπόν». Χαρακτηριστικά τονίζεται στην απόφαση της κυβέρνησης ότι «καμία απόκλιση από το εγκεκριμένο κωδικολόγιο δεν πρέπει να σημειώνεται». Με τον τρόπο αυτό γίνεται προφανώς ευκολότερος για την κυβέρνηση ο έλεγχος των προϋπολογισμών, στους οποίους «το σύνολο των δαπανών, μη συμπεριλαμβανομένων των χρεολυσίων, δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το σύνολο των εσόδων αφαιρουμένων των εσόδων από δάνεια».
Θυμίζουμε ότι οι προϋπολογισμοί των δήμων ενσωματώνονται στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο υπουργείο Εσωτερικών και κρίνονται από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ. Μετά τη γνώμη του Παρατηρητηρίου και εφόσον «χρειαστεί», το υπουργείο προχωρά στις αναγκαίες προσαρμογές που «εγγυώνται» τη λειτουργία των δήμων στο πλαίσιο της δημοσιονομικής πειθαρχίας. Κυρώσεις επιβάλλονται σε όσους «τολμούν» να ασκήσουν μια άλλη πολιτική εκτός από αναστολή προσλήψεων, επιβολή υποχρεωτικών μετατάξεων προσωπικού, αύξηση των ιδίων εσόδων από φόρους, τέλη, δικαιώματα και εισφορές, περιορισμό των δαπανών μόνο σε υποχρεώσεις μισθοδοσίας και λοιπές απολύτως ανελαστικές δαπάνες.
Μείωση παροχών, επιβολή ανταποδοτικότητας.
Στο πλαίσιο αυτό, η κυβέρνηση καλεί σε δραστικές περικοπές στην όποια κοινωνική πολιτική ασκούν μέχρι σήμερα οι δήμοι. «Ενόψει της υποχρέωσης κατάρτισης ρεαλιστικών προϋπολογισμών, τονίζεται ιδιαίτερα η ανάγκη άσκησης περιοριστικής πολιτικής στις δαπάνες γενικότερα, με υποχρέωση συγκράτησης αυτών στα χαμηλότερα δυνατά επίπεδα», σημειώνεται στην απόφαση του υπουργείου, όπου και… προτείνονται οι δαπάνες στις οποίες «θα πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα πρόβλεψης χαμηλότερου ύψους ποσών σε σχέση με το προηγούμενο οικονομικό έτος».
Πρόκειται για τις:
Δαπάνες υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού, οι οποίες πρέπει να αποβλέπουν στην αντιμετώπιση των έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών και να εγκρίνονται αφού πρώτα εξαντληθούν όλα τα περιθώρια αξιοποίησής του εντός του ωραρίου εργασίας.
Προωθείται δηλαδή η εξόντωση των εργαζομένων εντός ωραρίου, με συνέπειες στους ίδιους αλλά και στις παρεχόμενες υπηρεσίες.
• Δαπάνες υπηρεσιακών μετακινήσεων, προμηθειών, τηλεφωνικών συνδιαλέξεων, κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος κ.ο.κ.
• Πάσης φύσεως προαιρετικές δαπάνες (όπως επιχορηγήσεις ΝΠΔΔ, αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων, βοηθήματα σε οικονομικά αδύνατους κ.ο.κ.), που πρέπει να περιορισθούν στις απολύτως αναγκαίες και επιβεβλημένες, κινούμενες στα υπό του νόμου προβλεπόμενα όρια και υπό τον περιορισμό της δυνατότητας χρηματοδότησης αυτών από τις αναμενόμενες εισπράξεις του δήμου.

Με απλά λόγια, οι δήμοι υποχρεώνονται να περιορίσουν το όποιο κοινωνικό έργο παρέχουν στα λαϊκά στρώματα ακόμα και στα πιο ευάλωτα και φτωχά τμήματα του πληθυσμού. Δομές, όπως παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί, ΚΑΠΗ, αθλητικοί και πολιτιστικοί σύλλογοι, Κέντρα Φροντίδας Ηλικιωμένων και άλλες, θα πρέπει να μειώσουν δραστικά τις δαπάνες τους, δηλαδή να εξυπηρετούν ακόμα λιγότερους. Προκρίνεται δε η λογική της ανταποδοτικότητας, δηλαδή η λειτουργία των δομών μέσα από τις εισπράξεις που θα έχουν από αντίτιμο. Πρόκειται για πιστή εφαρμογή των κατευθύνσεων της ΕΕ να περιοριστεί η άσκηση κοινωνικής πολιτικής για την αντιμετώπιση ακραίων φαινομένων φτώχειας.
Αυξήσεις στα δημοτικά τέλη
Παράλληλα με την υποβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, προωθείται η αύξηση των δημοτικών τελών και γενικά προκρίνεται η εξεύρεση εσόδων μέσα από φόρους, τέλη, δικαιώματα και εισφορές, με δεδομένη τη μειούμενη κρατική χρηματοδότηση προς τους δήμους.
Προβλέπεται δε η υποχρεωτική αύξηση των δημοτικών τελών για το 2015, εφόσον υπάρχουν αστοχίες στα έσοδα των ανταποδοτικών υπηρεσιών για το 2014. «Οι εγγραφές στο σκέλος των δαπανών που αφορούν σε ανταποδοτικές υπηρεσίες (όπως υπηρεσία ύδρευσης, υπηρεσία καθαριότητας και φωτισμού) για τον προϋπολογισμό του 2015 θα πρέπει να γίνονται με γνώμονα το κόστος παροχής της υπηρεσίας σε συνδυασμό με το ύψος των εσόδων που αναμένεται να εισπραχθούν εντός του έτους 2014», σημειώνεται στην απόφαση του υπουργείου Οικονομικών. Συμπληρώνεται ότι «σε περίπτωση που τα εισπραττόμενα έσοδα του έτους 2014 εκτιμάται ότι δεν θα καλύψουν τη δαπάνη της ανταποδοτικής υπηρεσίας του έτους 2014, τότε το ποσό που δεν καλύπτεται θα πρέπει να συνυπολογιστεί στην απόφαση καθορισμού του ύψους των τελών για το έτος 2015, επιφέροντας αύξηση αυτών». Επιβάλλεται δηλαδή η παραπέρα αφαίμαξη του ήδη πενιχρού λαϊκού εισοδήματος, για να μην επαρκεί ούτε καν για τα στοιχειώδη.
Στο μεταξύ, η κυβέρνηση δυσκολεύει ακόμα περισσότερο τις προσλήψεις, βάζοντας ακόμα ένα λιθαράκι στην επίτευξη της πολιτικής στόχευσης για ιδιωτικοποίηση και παράδοση υπηρεσιών στο ιδιωτικό κεφάλαιο. Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι «η δαπάνη για προσλήψεις προσωπικού με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου για παροδικές και εποχικές ανάγκες ή με συμβάσεις μίσθωσης έργου μπορεί να χρηματοδοτηθεί μόνον από εγγεγραμμένα έσοδα για τον σκοπό αυτό και όχι από έσοδα για άλλο σκοπό». Μάλιστα, κατά την πρόβλεψη των δαπανών που θα κάνουν οι δήμοι για τη μισθοδοσία του προσωπικού τους, καλούνται να λάβουν υπόψη τα δημοσιονομικά αποτελέσματα που επιφέρουν το πρόγραμμα διαθεσιμότητας – κινητικότητας, η ενδοαυτοδιοικητική κινητικότητα και οι αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης.
Επίσης, προβλέπονται κυρώσεις σε βάρος οργάνων που ενέκριναν ή συνέπραξαν στην εκτέλεση δαπάνης καθ’ υπέρβαση των εγγεγραμμένων πιστώσεων στους προϋπολογισμούς, στους οποίους και καταλογίζονται τα σχετικά ποσά. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι απαγορεύεται σε ένα δήμο να αποφασίσει χρηματοδοτήσεις για κοινωνικούς σκοπούς.
Αντίστοιχα, οι γενικοί σκοποί δημοσιονομικής πειθαρχίας ισχύουν για τους προϋπολογισμούς των περιφερειών. Χαρακτηριστικά σημειώνεται στην υπουργική απόφαση ότι οι προϋπολογισμοί των περιφερειών βασικό στόχο έχουν τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας της δημοσιονομικής διαχείρισης με όσο το δυνατό μικρότερη δέσμευση οικονομικών πόρων.
Στο πλαίσιο αυτό καλούνται χαρακτηριστικά οι περιφέρειες να μειώσουν κατά 6,25% τις δαπάνες για τη μεταφορά των μαθητών, όταν αυτές δεν ήταν αρκετές. Τονίζεται δε ότι σε περίπτωση που εγγραφούν μεγαλύτερες πιστώσεις, αυτές θα πρέπει να καλυφθούν από τα λοιπά έσοδα των περιφερειών.
Σύμφωνα με το νόμο οι προϋπολογισμοί θα πρέπει να έχουν καταρτιστεί και κατατεθεί από την Οικονομική Επιτροπή των δήμων μέχρι τις 5 Σεπτέμβρη ώστε να ενσωματωθούν στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο υπουργείο Εσωτερικών και να κριθούν από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ. Η τελική έγκριση των προϋπολογισμών έρχεται από το νέο Δημοτικό Συμβούλιο έως τις 15 Νοέμβρη. Η ΚΕΔΕ ζητά την παράταση των διαδικασιών που προβλέπονται για την ψήφιση των προϋπολογισμών των δήμων έτους 2015, μέχρι 30 Σεπτέμβρη 2014, ώστε να ψηφιστούν από τις νεοεκλεγμένες και όχι τις απερχόμενες δημοτικές αρχές. Ενώ δε λέει κουβέντα για το περιεχόμενο των προϋπολογισμών που επιβάλλεται.

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ: ΣΕ ΑΔΙΕΞΟΔΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΝΕΑ ΖΕΥΓΑΡΙΑ & ΛΑΙΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ

Το αδιέξοδο των εργατικών οικογενειών με τους παιδικούς σταθμούς
(Αναδιμοσίευση από τόν ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗ)

Μπροστά σε ένα μεγάλο αδιέξοδο βρίσκονται για άλλη μια χρονιά δεκάδες χιλιάδες νέα ζευγάρια, λαϊκές οικογένειες που παλεύουν για το μεροκάματο. Δεν ξέρουν εάν θα μπορέσουν να στείλουν το παιδί τους σε βρεφονηπιακό σταθμό. Τα στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες μέρες, με αφορμή και την τελευταία συνεδρίαση της Κεντρικής Ενωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), είναι αποθαρρυντικά. Η χρηματοδότηση μειώνεται ακόμα περισσότερο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο προτείνει ουσιαστικά την πληρωμή τροφείων από τους γονείς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, το οποίο μέχρι πέρυσι ήταν δωρεάν αλλά μόνο για έναν περιορισμένο αριθμό παιδιών. Ακόμα, παραμένει άγνωστο εάν θα υπάρχουν εργαζόμενοι για να λειτουργήσουν οι παιδικοί σταθμοί. Επιπλέον, μία πλευρά που δεν έχει αναδειχτεί ιδιαίτερα είναι η εξής: Η λεγόμενη αξιολόγηση δομών των δήμων μπορεί να οδηγήσει σε κλείσιμο παιδικών σταθμών που θα εμφανίζονται να μη φέρουν τα προσδοκώμενα έσοδα, αφού αυτό είναι το κριτήριο για να αξιολογηθεί «θετικά» μια δομή ή υπηρεσία δήμου. Το ίδιο αποτέλεσμα μπορεί να έχει και η λεγόμενη αξιολόγηση του προσωπικού, που αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στους επόμενους μήνες και που μπορεί να στερήσει εργαζόμενους που θα απολυθούν από παιδικούς σταθμούς.

Ας δούμε λίγο πιο συγκεκριμένα μερικές πλευρές του θέματος παιδικοί σταθμοί, με αφορμή αυτές τις εξελίξεις.
1. Το θέμα της πληρωμής τροφείων από τους γονείς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, που είναι δωρεάν, δεν προκύπτει για πρώτη φορά. Μπορεί, βέβαια, τώρα να το ανακινεί η ίδια η Ευρωπαϊκή Ενωση μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Ταμείου, ωστόσο πρέπει να θυμίσουμε ότι και την περίοδο 2012-2013 αλλά και τη χρονιά 2013-2014 για να ενταχθούν στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ περισσότερα παιδιά επειδή οι αιτήσεις ήταν περισσότερες, η κυβέρνηση είχε προχωρήσει στη «μείωση του κόστους ανά παιδί», με αποτέλεσμα να κόψουν ακόμα κι από το φαΐ των νηπίων. Σε αυτό είχε συναινέσει η ηγεσία της ΚΕΔΕ. Αυτό δεν είναι πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση των γονιών; Επίσης, πολλοί ιδιωτικοί παιδικοί σταθμοί σε διάφορες περιοχές της χώρας – όπως έχει αποκαλύψει ο «Ριζοσπάστης» – ζητούσαν από τους γονείς να πληρώσουν συνδρομή κάθε μήνα για τα παιδιά τους κι ας ήταν στο …δωρεάν πρόγραμμα του ΕΣΠΑ. Και αυτό γινόταν στη λογική του να πάρουν περισσότερα παιδιά. Τώρα, όπως φαίνεται, πάνε κατευθείαν στην τσέπη του γονιού για να καλύψουν το ίδιο πρόβλημα.
2. Υπόθεση ΕΣΠΑ: Είναι γνωστό ότι το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ 2014-2020 που χρηματοδοτεί τέτοιες δράσεις – καθ’ ομολογία εκπροσώπων του υπουργείου Εργασίας – θα κινηθεί κάτω από τα περσινά επίπεδα. Τι αναδεικνύει αυτό; Οτι όταν ο σημαντικός τομέας της προσχολικής αγωγής εξαρτάται από τους μηχανισμούς της Ευρωπαϊκής Ενωσης, από τις προτεραιότητες που βάζουν προς όφελος των μονοπωλιακών ομίλων και του μεγάλου κεφαλαίου, τότε με μαθηματική ακρίβεια έστω και αυτά τα ψίχουλα που μοιράζουν στο λαό, πολύ σύντομα περιορίζονται δραστικά ή και κόβονται. Και βέβαια πρέπει να επισημάνουμε πως στο ειδικό θέμα των παιδικών σταθμών, οι ανάγκες που καλύπτει το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ είναι πολύ μικρές σε σχέση με τις πραγματικές. Ετσι, τη στιγμή που προχωρούν περικοπές από τους κρατικούς, περιφερειακούς, δημοτικούς προϋπολογισμούς σε υπηρεσίες Υγείας, Πρόνοιας, Παιδείας, στη βάση των επιταγών του κεφαλαίου και της ΕΕ, τα χρήματα του ΕΣΠΑ δεν πρόκειται ποτέ να καλύψουν το σύνολο των αναγκών των λαϊκών οικογενειών για παιδικούς σταθμούς. Οχι μόνο γιατί τα δύο τελευταία χρόνια χιλιάδες παιδιά αποκλείστηκαν από το πρόγραμμα, όχι μόνο γιατί και όσα εντάχθηκαν δεν ήταν εξασφαλισμένα (και αυτό αποδεικνύεται και τώρα), αλλά και γιατί οι παιδικοί σταθμοί λειτουργούν με όρους «παιδοφυλακτηρίου», με ελάχιστες υποδομές και με εργαζόμενους που δεν ξέρουν εάν τον επόμενο μήνα θα συνεχίσουν να είναι στη δουλειά τους.
3. Η κουβέντα των τελευταίων ημερών συσκοτίζει το μέγεθος του προβλήματος. Κι αυτό γιατί σε όλα ανεξαιρέτως τα προγράμματα που αφορούν τους παιδικούς σταθμούς υπάρχουν κριτήρια αποδοχής που μπαίνουν. Και για να γίνει δεκτό ένα παιδί πρέπει να ικανοποιεί αυτά τα κριτήρια. Στην πραγματικότητα, πρόκειται για κριτήρια αποκλεισμού χιλιάδων παιδιών. Για παράδειγμα, στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ αποκλείονται τα παιδιά των δημοσίων και δημοτικών υπαλλήλων. Αποκλείονται παιδιά που η οικογένειά τους έχει εισόδημα από 30.000 και πάνω. Στους δημοτικούς σταθμούς (εκτός ΕΣΠΑ) αποκλείονται τα παιδιά που η μάνα τους είναι άνεργη γιατί – λένε – αφού είναι άνεργη μπορεί να τα προσέχει η ίδια. Ετσι, λοιπόν, η περίφημη μοριοδότηση αποκλείει χιλιάδες παιδιά και αφήνει εκτεθειμένα χιλιάδες νέα ζευγάρια εργαζομένων. Να λοιπόν πώς μια βασική ανάγκη για προσχολική αγωγή, που πρέπει να έχουν όλα ανεξαιρέτως τα παιδιά, δεν καλύπτεται. Είναι απαράδεκτο για μια υπόθεση που αφορά την κοινωνικοποίηση βρεφών και νηπίων, τη διαμόρφωση της προσωπικότητας σε μια τόσο ευαίσθητη ηλικία και τη φροντίδα που πρέπει να έχουν, να υπάρχει «μοριοδότηση».
4. Ισως το πιο σημαντικό ζήτημα που αφορά τους παιδικούς σταθμούς είναι το τι κάνουν όσα παιδιά 2, 3 ή 4 ετών πάνε στους παιδικούς σταθμούς. Δυστυχώς, είναι τέτοιες οι συνθήκες και για το προσωπικό και για τα παιδιά (σ.σ. πολλά από αυτά τα περιγράψαμε και παραπάνω) που δεν θα ήταν υπερβολή να πει κάποιος ότι σε πολλές περιπτώσεις τα παιδιά απλά και μόνο διαβιούν όλα μαζί σε κτίρια μέχρι να περάσει η ώρα και να τα πάρουν οι γονείς τους. Ενα παράδειγμα για το τι συμβαίνει σε παιδικούς σταθμούς είναι το εξής: Πρόσφατα, με αφορμή τις γιορτές που διοργανώνονται για το τέλος της σχολικής χρονιάς (υπάρχουν και παιδικοί σταθμοί που κάνουν τέτοιες εκδηλώσεις) έγινε το εξής: Σε παιδικό σταθμό της Αττικής, το θέμα της γιορτής στην οποία συμμετείχαν παιδάκια μέχρι 5 ετών ήταν η …Eurovision. Παιδάκια αναπαριστούσαν την Παπαρίζου, τον Ρουβά και άλλους. Και είχαν κάνει προετοιμασία μηνών γι’ αυτό, αφού είναι λογικό πως σε αυτή την ηλικία η εκμάθηση χορευτικών κινήσεων και ο συγχρονισμός απαιτούν πολύ χρόνο. Τι έμαθαν αυτά τα παιδάκια, ποια εμπειρία αποκόμισαν, ποια πρότυπα έπρεπε να μιμηθούν μέσα σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα; Δεν είναι επιζήμιο αυτό για τη διαπαιδαγώγηση και τη διαμόρφωση της προσωπικότητας σε αυτή την ηλικία;
Αυτά είναι μερικά από τα βασικά προβλήματα σχετικά με τους παιδικούς σταθμούς. Και από αυτή την άποψη οι λαϊκές οικογένειες πρέπει να κινητοποιηθούν για τις δεκάδες δομές στους δήμους όλης της χώρας που απειλούνται με κλείσιμο εξαιτίας της διακοπής της κρατικής χρηματοδότησης αλλά και γιατί ένα μεγάλο μέρος του προσωπικού που λήγει η σύμβασή του ή συνταξιοδοτείται, δεν αναπληρώνεται. Να μην κλείσει καμία κοινωνική δομή και άμεσα να αξιοποιηθούν κρατικά και δημοτικά κτίρια για τη λειτουργία παιδικών σταθμών. Να καταργηθούν τα όποια τροφεία, να μην επιβληθούν νέα σε περιπτώσεις όπου αυτή τη στιγμή είναι δωρεάν, όπως στο ΕΣΠΑ. Η κυβέρνηση να εξασφαλίσει την κρατική χρηματοδότηση αυτών των δομών και να δρομολογήσει τη μονιμοποίηση όλου του προσωπικού.

Επίκαιρη ερώτηση του ΚΚΕ για τις συγχωνεύσεις των σχολείων

Να ανασταλούν οριστικά οι συγχωνεύσεις και οι καταργήσεις σχολικών μονάδων ζητάει, ο βουλευτής του ΚΚΕ, Γιώργος Λαμπρούλης με επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε προς τον υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Αναλυτικά η Επίκαιρη Ερώτηση:

«Θέμα: Συγχωνεύσεις – καταργήσεις σχολικών μονάδων

Η κυβέρνηση προχωρά σε νέες συγχωνεύσεις, υποβιβασμούς και καταργήσεις σχολείων (νηπιαγωγείων, δημοτικών, γυμνασίων, γενικών λυκείων, ΕΠΑΛ, εργαστηριακών κέντρων) σε όλη τη χώρα.
Η απόφαση αυτή, από κοινού με την κατεύθυνση για 25αρια – 30αρια τμήματα, το δραματικό περιορισμό των διορισμών, τη γενίκευση των ελαστικών σχέσεων εργασίας θα έχει δραματικές συνέπειες στην ήδη υποβαθμισμένη μόρφωση των παιδιών του λαού μας. Υπάρχει ήδη η εμπειρία από τις εκατοντάδες συγχωνεύσεις των τελευταίων ετών.
Θα υποβαθμίσει την εκπαιδευτική διαδικασία, θα δυσκολέψει η ζωή των μαθητών. Αυξάνονται οι κίνδυνοι ατυχημάτων και ασθενειών, σε μια περίοδο που η πρόσβαση στις δομές της Υγείας γίνεται όλο και πιο δύσκολη. Οξύνεται περαιτέρω το πρόβλημα της μετακίνηση των μαθητών, αφού θα υποχρεούνται να διανύουν χιλιόμετρα.
Θα χαθούν πολλές οργανικές θέσεις και ταυτόχρονα, με βάση τις χιλιάδες διαφαινόμενες συνταξιοδοτήσεις και τους μόλις 212 διορισμούς (95 νηπιαγωγών, 17 δασκάλων και 100 καθηγητών όλων των ειδικοτήτων), θα υπάρξουν χιλιάδες κενά καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Την ίδια στιγμή, ανοίγει ο δρόμος για απολύσεις – διαθεσιμότητες εκπαιδευτικών με πρόσχημα πάντα, πως όταν δεν υπάρχει αντικείμενο εργασίας, μονιμότητα δεν υφίσταται
Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
• Προτίθεται να αναστείλει οριστικά την απόφαση συγχωνεύσεων, καταργήσεων των σχολικών μονάδων και να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για τη χρηματοδότηση τους ώστε να εξασφαλίζεται η λειτουργική, κτιριακή, υλικοτεχνική υποδομή και εποπτικά μέσα για την κάλυψη όλων των αναγκών της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
• Θα προβεί σε μαζικούς διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών για την κάλυψη όλων των κενών και τη μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων χωρίς όρους και προϋποθέσεις, ώστε να αντιστοιχούν 15 νήπια – προνήπια ανά νηπιαγωγό και δάσκαλο Α και Β τάξης. 20 μαθητές ανά δάσκαλο και καθηγητή στις υπόλοιπες τάξεις;».

Ανακοίνωση της ΚΝΕ για την εβδομάδα ..σχολικής άνάπαυλας

«Με μια γρήγορη αναζήτηση στο διαδίκτυο, ο καθένας μπορεί να δει εκατοντάδες σχόλια μαθητών που αφορούν τις προθέσεις της κυβέρνησης για την καθιέρωση εβδομάδας «σχολικής ανάπαυλας».

«Τα τρένα του ΟΣΕ κάθονται. Προτείνω να μένουν τα σχολεία κλειστά μια εβδομάδα για να πηγαίνουν τα παιδιά Αθήνα – Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη – Αθήνα», «Η κυβέρνηση είναι το μεγαλύτερο τρολ της χώρας. Μα διακοπές για σκι στην Ελλάδα; Με τι χιόνια; Με τι λεφτά;», «Λευκή εβδομάδα θα είναι η εβδομάδα που οι μαθητές θα λιποθυμούν από την πείνα στα σαλέ;».

Το υπουργείο Παιδείας γνωρίζει τα στοιχεία που το ίδιο δημοσίευσε στο ξεκίνημα της κρίσης (2009-2010), σύμφωνα με τα οποία, εκείνη τη χρονιά συμμετείχαν σε σχολικές εκδρομές 76.106 λιγότεροι μαθητές και 1.537 λιγότερα σχολεία σε σχέση με την προηγούμενη. Γιατί δε δημοσιεύει τα σημερινά στοιχεία που είναι πολλαπλάσια πιο αρνητικά για τις λαϊκές οικογένειες.

Η ουσία είναι ότι όλο και περισσότεροι μαθητές δεν μπορούν να συμμετέχουν στις σχολικές εκδρομές, ακόμα και σε μονοήμερες, λόγω του κόστους τους και αυτό το γνωρίζει η κυβέρνηση πάρα πολύ καλά.

Δεν ενδιαφέρονται για να καλύψουν τις ανάγκες των μαθητών για ξεκούραση και για διασκέδαση, για να πάρουν μία ανάσα από τον εξεταστικό μαραθώνιο και τη ζωή – λάστιχο, την πραγματικότητα που οι ίδιοι χρόνια τώρα, κυβερνήσεις και τα κόμματα που τις στηρίζουν, έχουν διαμορφώσει.

Οι σχολικές εκδρομές έχουν μετατραπεί καθαρά σε μία από τις πιο επωφελείς πηγές κερδών για τα τουριστικά γραφεία και τους ξενοδόχους. Ζητούν πελατεία για να χτίσουν τη «δική τους ανάπτυξη», στις πλάτες των λαϊκών οικογενειών και των παιδιών τους, πατώντας πάνω σε υπαρκτές ανάγκες που οι ίδιοι χτυπάνε.

Γιατί η ανάπτυξη στο σημερινό εκμεταλλευτικό σύστημα έχει μοναδικό κριτήριο τα κέρδη των καπιταλιστών, δεν αφορά τον λαό και τη νεολαία.

Τώρα που η κυβέρνηση χαϊδεύει τους μεγαλοξενοδόχους, ξαφνικά δεν ενδιαφέρεται για το πόσες ώρες θα χαθούν, ενώ πριν 1 μήνα έβγαζε εγκυκλίους για «χαμένες ώρες» μαθητών που αγωνίζονταν. Την ίδια ώρα είναι χιλιάδες οι ώρες που χάνονται λόγω κενών. Ειδικά στα ΕΠΑΛ όπου η κατάσταση είναι εκρηκτική από την αρχή της χρονιάς, οι μαθητές λίγους μήνες πριν τις εξετάσεις βρίσκονται ακόμη στον αέρα!

Η ΚΝΕ καλεί τους μαθητές να παλέψουν μαζί με τους γονείς τους και τους καθηγητές, ώστε οι σχολικές εκδρομές να γίνονται με αποκλειστική ευθύνη του σχολείου και του υπουργείου Παιδείας, με έλεγχο στις εταιρείες μεταφορών, στα ξενοδοχεία, να είναι εξ ολοκλήρου ενταγμένες στην εκπαιδευτική διαδικασία και δωρεάν για όλους! Να μην κάνουν ούτε στιγμή πίσω από την ανάγκη για μόρφωση και ζωή με δικαιώματα. Να αντισταθούν στην προσπάθεια ποινικοποίησης των αγώνων μέσα από το Προεδρικό Διάταγμα για τις μαθητικές καταλήψεις και την αναπλήρωση ωρών μέσα στο Πάσχα».

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ Κ.Κ.Ε. ΣΤΟ ΛΑΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΧΡΟΝΙΑ

Το ΚΚΕ απευθύνεται με αισιοδοξία στους εργαζόμενους και τη νεολαία της χώρας μας και τους καλεί να κάνουν το 2014 έτος λαϊκής αγωνιστικής ανάτασης. Παρά τις δυσκολίες και τα τρομοκρατικά διλήμματα όσων θέλουν το λαό στη γωνία, σε ρόλο παθητικού παρατηρητή, το ΚΚΕ θα δώσει όλες του τις δυνάμεις για να γίνει ένα αποφασιστικό βήμα στην ανασύνταξη του εργατικού-λαϊκού κινήματος, στην οργάνωση της αντίστασης στους χώρους δουλειάς, στην ενίσχυση της Λαϊκής Συμμαχίας της εργατικής τάξης με τους αγρότες και επαγγελματίες, τη νεολαία και τις γυναίκες. Να γίνει ο λαός πρωταγωνιστής των εξελίξεων.
Η πρόταση του ΚΚΕ για την αποδέσμευση από την ΕΕ, τη μονομερή διαγραφή του χρέους και την κοινωνικοποίηση των μονοπωλίων, με εργατική-λαϊκή εξουσία, είναι η μόνη ρεαλιστική και αναγκαία προς όφελος του λαού. Αυτή η πρόταση μπορεί να λύσει οριστικά το πρόβλημα της ανεργίας και τα άλλα προβλήματα του λαού, ο οποίος αναγκάζεται να ζει σε δύσκολες συνθήκες, στερούμενος την Υγεία, την Πρόνοια, την προστασία της οικογένειας και των παιδιών, τη στέγη, ακόμη και τη θέρμανση. Είναι η μόνη πρόταση που μπορεί να αξιοποιήσει τα επιτεύγματα της επιστήμης και της τεχνολογίας, τις παραγωγικές δυνατότητες και το έμπειρο εργατικό και επιστημονικό δυναμικό που διαθέτει η χώρα, για να εξασφαλίσει τη λαϊκή ευημερία, να συνάψει σχέσεις αμοιβαίου οφέλους με άλλες χώρες, να προωθήσει την αλληλεγγύη ανάμεσα στους λαούς.
Βαδίζοντας σε αυτό το δρόμο, ο λαός μπορεί να αποκτήσει αντοχή, δύναμη και κουράγιο. Να γίνει πιο αποτελεσματικός στις μικρές και μεγάλες καθημερινές μάχες, προκειμένου να αντιμετωπίσει με καλύτερους όρους την αντιλαϊκή λαίλαπα και πάνω από όλα να ανοίξει το δρόμο για μια πραγματικά φιλολαϊκή διέξοδο από την κρίση. Η αναμονή λύσεων μέσα από την αναπαλαίωση του πολιτικού σκηνικού και το νέο διπολισμό το μόνο που θα φέρει θα είναι νέες απογοητεύσεις, διαψεύσεις και άλλα χαμένα χρόνια.
Ο λαός μπορεί να αξιοποιήσει τη συσσωρευμένη πείρα για να μην πέσει στην παγίδα των ψεύτικων υποσχέσεων της κυβέρνησης και της αξιωματικής αντιπολίτευσης, όταν σήμερα ο ένας μιλάει για το 2014 ως έτος «ανάκαμψης» και ο άλλος ως έτος «ανατροπής». Η ανάκαμψη της καπιταλιστικής οικονομίας, ακόμη και αν επιτευχθεί, δε θα φέρει ανακούφιση για τους εργαζόμενους, τη νεολαία, τις λαϊκές οικογένειες που περνάνε δύσκολα. Δε θα πάρει πίσω τους αντεργατικούς-αντιλαϊκούς νόμους, που υλοποιήθηκαν στα χρόνια της κρίσης, ούτε θα εμποδίσει την υλοποίηση νέων μέτρων που έχει ανάγκη το κεφάλαιο για να διασφαλίσει την κερδοφορία του και που τα επιβάλλει μαζί με την ΕΕ.
Ο ΣΥΡΙΖΑ και τα άλλα κόμματα της ΕΕ υποστηρίζουν τον ίδιο αδιέξοδο δρόμο. Οι υπαρκτές διαφορές τους με τη συγκυβέρνηση δεν αφορούν το στόχο, αλλά τα μέσα για την υλοποίησή του, ρίχνοντας στάχτη στα μάτια του λαού ότι με μία δήθεν καλύτερη διαπραγμάτευση, εντός των τειχών της ΕΕ, μπορεί να συνυπάρξει η ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών με την κερδοφορία και ανάπτυξη του κεφαλαίου. Αυτό δεν έγινε ποτέ, πολύ περισσότερο δεν μπορεί να γίνει σήμερα που τα αδιέξοδα του συστήματος βαθαίνουν και ο ανταγωνισμός μεταξύ καπιταλιστικών χωρών και τμημάτων κεφαλαίου οξύνεται σε παγκόσμιο επίπεδο, εξαιτίας και της κρίσης, οδηγώντας σε μεγαλύτερη φτώχεια, εκμετάλλευση, κινδύνους πολεμικών συγκρούσεων.
Από 1/1/2014 ξεκινά η μόνιμη επιτήρηση των χωρών από την ΕΕ, με μνημόνια διαρκείας σε βάρος των λαών, επιβεβαιώνοντας ότι αυτή η λυκοσυμμαχία φτιάχτηκε για να υπηρετεί τα συμφέροντα της πλουτοκρατίας. Δεν μπορεί να αλλάξει, ούτε να διορθωθεί, παρά μόνο να ανατραπεί με την επιλογή κάθε λαού να ακολουθήσει το δρόμο της αποδέσμευσης από αυτήν.
Απέναντι στη σημερινή κατάσταση χρειάζεται να γιγαντωθεί μια δυναμική μαχητική εργατική-λαϊκή αντιπολίτευση, με ισχυρό το ΚΚΕ παντού, στη Βουλή, στην Ευρωβουλή, στην Τοπική και Περιφερειακή Διοίκηση, στο κίνημα, στους χώρους δουλειάς, στις λαϊκές γειτονιές και την ύπαιθρο. Για να ενισχυθεί η αντίσταση στα αντιλαϊκά μέτρα, να δυναμώσει η αλληλεγγύη, η διεκδίκηση μέτρων προστασίας και ανακούφισης των λαϊκών οικογενειών, των ανέργων, όλων των ανθρώπων που υποφέρουν. Να αντιμετωπιστεί η φασιστική δημαγωγία και εγκληματική δράση της ναζιστικής Χρυσής Αυγής. Για να ανοίξει ο δρόμος της ελπίδας και της προοπτικής, με το λαό στην εξουσία, προκειμένου να μπει οριστικό τέλος στα βάσανα που συσσωρεύουν στο λαό το καπιταλιστικό σύστημα, οι κρίσεις του, η ΕΕ και οι κυβερνήσεις που διαχειρίζονται αυτόν τον αντιλαϊκό δρόμο.
Το ΚΚΕ αισθάνεται το βάρος αυτής της ευθύνης και δεσμεύεται να συνεχίσει ακόμη πιο αποφασιστικά για να ανταποκριθεί με επιτυχία στις ανάγκες και τα καθήκοντα της εποχής, για την υπόθεση του σοσιαλισμού που σήμερα είναι περισσότερο αναγκαίος και επίκαιρος από ποτέ.