Βίντεο ΑΙΤΗΜΑ ΛΑΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Σ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Advertisements