ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ= ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ

Για τις διαθεσιμότητες – απολύσεις
Αποφασισμένη να στείλει στην ανεργία χιλιάδες εργαζόμενους δημοσίους υπαλλήλους και να τσακίσει τη μόνιμη και σταθερή δουλειά, είναι η συγκυβέρνηση. Με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που εξέδωσε το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης μέσα στη βδομάδα, επιβάλλει τη διαθεσιμότητα σε όλους ανεξαιρέτως τους υπαλλήλους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) των δήμων και των περιφερειών της χώρας που υπηρετούν σε διοικητικές θέσεις, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ). Παρακάμπτει με τον τρόπο αυτό η κυβέρνηση τα εμπόδια που προέκυψαν στην εφαρμογή των μέτρου της διαθεσιμότητας από τις κινητοποιήσεις των εργαζομένων και την άρνηση δημάρχων και περιφερειαρχών να δώσουν τα απαραίτητα στοιχεία. Υποκαθιστά έτσι τις υπηρεσίες δήμων και περιφερειών οι οποίες, με βάση το μέτρο, όφειλαν να καταρτίσουν λίστες των υπό διαθεσιμότητα υπαλλήλων και να υπογράψουν τις σχετικές διαπιστωτικές πράξεις. Με τον τρόπο αυτό, τίθενται σε διαθεσιμότητα όλοι ανεξαιρέτως οι υπάλληλοι ΔΕ με διοικητικά καθήκοντα. Πρόκειται, σύμφωνα με το υπουργείο, για περίπου 650 με 700 εργαζόμενους στους δήμους και άλλους 350 στις περιφέρειες. Συνολικά το υπουργείο εκτιμά ότι περίπου 1.600 δημόσιοι υπάλληλοι πληρούν τους όρους της διαθεσιμότητας.
Οι αριθμοί αυτοί είναι μια παρωνυχίδα μπροστά στο κύμα των υπό διαθεσιμότητα που αναμένεται να επιφέρει, στην εξέλιξή του, το πρόγραμμα της λεγόμενης κινητικότητας του υπουργείου. Αυτό, στην ολοκλήρωσή του, στα τέλη του 2013, εκτιμάται ότι θα θέσει σε διαθεσιμότητα περισσότερους από 40.000 υπαλλήλους μέσω της αξιολόγησης, η οποίοι, εφόσον μετά από ένα χρόνο δε τοποθετηθούν σε άλλη θέση εργασίας – κάτι βεβαίως δύσκολο όταν καταργούνται οργανικές θέσεις – θα απολυθούν. Προφανώς, μια τέτοια εξέλιξη δε συνεπάγεται την… «αποκατάσταση του κύρους του δημοσιοϋπαλληλικού λειτουργήματος και της νομιμότητας στο δημόσιο», όπως έχει δηλώσει ο αρμόδιος υπουργός, Α. Μανιτάκης, για να δικαιολογήσει τις νέες στρατιές ανέργων που στην πορεία θα δημιουργηθούν. Και βέβαια, με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου αυτές τις μέρες, η κυβέρνηση ετοιμάζει το έδαφος για το πώς θα προχωρήσει το 2013…
Πρόκειται για μια σχεδιασμένη επιλογή που υπηρετεί την πολιτική να χτυπηθεί η μόνιμη δουλειά, να συγκροτηθεί μια κρατική διοίκηση πιο αυταρχική και συγκεντρωτική που θα υλοποιεί με αποτελεσματικότερο τρόπο τις επιλογές της κυρίαρχης αστικής τάξης. Στην κατεύθυνση αυτή θυμίζουμε ότι ανάμεσα σε άλλα προβλέπεται, από το Μεσοπρόθεσμο, η απαγόρευση προσλήψεων μέχρι το 2016 σε όλους τους ΟΤΑ. Τα κενά σχεδιάζει η κυβέρνηση να καλυφθούν με συμβάσεις μίσθωσης έργου ακόμα και σε οργανικές θέσεις. Επίσης προβλέπεται η μείωση προσωπικού μέσω υποχρεωτικών μετατάξεων, που συνεπάγεται την υποβάθμιση έως και κατάργηση παρεχόμενων υπηρεσιών.
Με αυτή την έννοια και οι εξελίξεις στο συγκεκριμένο τομέα δεν αφορούν μόνο τους εργαζόμενους που το μέτρο της διαθεσιμότητας τώρα πλήττει. Αφορούν το σύνολο των εργαζομένων, που δέχονται ενιαία και συντονισμένη επίθεση τόσο στο δικαίωμα στη δουλειά, όσο και σε βασικές υπηρεσίες, όπως Υγεία, Πρόνοια, Παιδεία, για τις οποίες πληρώνουν και δεν έχουν. Γι’ αυτό και απέναντι σε αυτόν τον ορυμαγδό των εξοντωτικών για το λαό μέτρων, απέναντι στην πολιτική του ξεπουλήματος δημόσιας περιουσίας και παραγωγικών δυνατοτήτων της χώρας, απαιτείται ενιαίος αγώνας όλων των κλάδων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Advertisements